Форма входу
Логін:
Пароль:

Пошук

Консультації
Гра-стратегія, як засіб формування творчої особистості (13878)
Дівчатка: які вони? Психофізіологічні особливості (6283)
Сучасне заняття: формальні, змістові та структурні ознаки (40495)
Проблема обдарованості: теоретичний аспект (11960)
Організація роботи з обдарованими дітьми (22278)
Керівництво сюжетно-рольовими іграми (20923)
Ігри з природним матеріалом (19355)
Соціалізація – навчання жити в суспільстві (20457)
Інклюзивна освіта в контексті реалій сьогодення (18379)
Виховання людяності: технологічний аспект (9211)

Категорії розділу
Статті по вихованню [53]

Головна

Реєстрація

Вхід
Вітаю Вас Гість | RSS


Слов'яночка


Неділя, 05.07.2020, 09:30
Головна » Консультації

Всього матеріалів в каталозі: 53
Показано матеріалів: 31-40
Сторінки: « 1 2 3 4 5 6 »

Що таке обдарованість, які сучасні погляди на цю проблему?
Обдарованість - складна психологічна категорія, яка у спеціальних дослідженнях має різне визначення.
Обдарованість - це своєрідне поєднання здібностей, яким забезпечується успішність виконання діяльності. Саме завдяки поєднанню здібностей у певну структуру створюється можливість компенсувати відсутність деяких із них за рахунок розвитку інших.
Обдарованість - це загальні здібності або спільні моменти здібностей, що зумовлюють широту можливостей людини, рівень і своєрідність її діяльності.
Обдарованість - це розумовий потенціал або інтелект, цілісна індивідуальна характеристика пізнавальних можливостей і здібностей до навчання...
Статті по вихованню | Переглядів: 11960 | Додав: VinDNZ1 | Дата: 29.09.2009 | Коментарі (0)

Успіх екологічного виховання дошкільнят значною мірою залежить від того, який зміст знань про досить складний і багатоманітний світ Природи їм пропонують. Л.С. Виготський наголошував: знання засвоюватимуться дитиною та сприятимуть її розвитку лише за умови врахування психічних та фізичних можливостей дитини, способів її орієнтації у довкіллі, характеру педагогічного впливу.
Зміст екологічного виховання включає два аспекти: засвоєння екологічних знань та їх трансформацію у ставлення. Знання — обов'язковий компонент процесу формування екологічної компетентності, ставлення — його кінцевий продукт...
Статті по вихованню | Переглядів: 25745 | Додав: VinDNZ1 | Дата: 29.09.2009 | Коментарі (0)

Робота з батьками з екологічного виховання дошкільників є однією зі складових роботи ДНЗ. Тільки опираючись на сім'ю, тільки спільними зусиллями ми можемо вирішити основне наше завдання — виховати людину з великої літери, людину екологічно грамотну, котра буде жити в XXI столітті.
Кожен із тих, хто чинив та чинить шкоду природі, колись був дитиною. Ось чому велика роль дошкільних установ в екологічному вихованні дітей, починаючи з раннього віку.
Наше завдання — розкрити батькам необхідність виховання у дітей екологічної культури. Що поєднує в собі поняття «екологічна культура»?..
Статті по вихованню | Переглядів: 26509 | Додав: VinDNZ1 | Дата: 29.09.2009 | Коментарі (0)

Природознавчі дослідження є одночасно продуктом і процесом. Як продукт природознавчі дослідження є організованим об'ємом знань про фізичний і природний світ. Як процес — це спостереження та експериментування, Дуже важливо, щоб діти брали участь у процесі дослідження природи, оскільки ті вміння, які вони розвинуть у собі, будуть переноситися в інші навчальні дисципліни й стануть в нагоді впродовж усього життя. До цих вмінь належать спостереження, порівняння, опис, передбачення, повідомлення, класифікація та вимірювання...
Статті по вихованню | Переглядів: 94387 | Додав: VinDNZ1 | Дата: 29.09.2009 | Коментарі (0)

Закономірності формування екологічної культури особистості, особливості процесу екологічного виховання дітей дошкільного віку, аналіз видів діяльності і засобів, що їх стимулюють та екологізують, викликають необхідність глибшого аналізу найефективніших зпоміж них, які покликані забезпечити оптимальну результативність роботи дошкільної установи в цьому напрямі. Таким активним засобом є пошуково-дослідна діяльність дітей.
Структурними компонентами пошуково-дослідної діяльності є: спостереження, поетапне фіксування результатів, зіставлення результатів дослідного і контрольного матеріалу за допомогою різноманітних методів і прийомів...
Статті по вихованню | Переглядів: 13118 | Додав: VinDNZ1 | Дата: 29.09.2009 | Коментарі (0)

У Коментарі до Базового компонента дошкільної освіти в Україні наголошується: "Формування базису особистісної культури неможливе без своєчасного становлення механізмів статевої диференціації та ідентифікації". Йдеться про реалістичне, правдиве формування світогляду людини, сприйняття нею навколишнього світу, гармонійний розвиток, оптимістичне, позитивне ставлення до життя, до себе та інших людей.
Не буде перебільшенням сказати, що доля дитини, її становлення багато в чому залежать від того, настільки тактовно й адекватно зуміють дорослі дати їй уявлення про статеві стосунки людей. Тема ця складна й неоднозначна, проте сподіваємося, що стаття Лії ОЛІЙНИК, канд. пед. наук, зав. ДНЗ №84, доц. каф. педагогіки початкової освіти Миколаївського держ. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського, допоможе батькам і педагогам віднайти відповіді хоча б на частину дитячих запитань...
Статті по вихованню | Переглядів: 13129 | Додав: VinDNZ1 | Дата: 29.09.2009 | Коментарі (1)

Розмови вихователя з дітьми в повсякденному житті — один з основних методів розвитку діалогічної мови дітей. Розмовляючи з дитиною про бачене, про те, що вразило дитину, про пережите нею, вихователь розвиває і збагачує мову дітей. Розмови з дітьми сприяють розширенню словника, виховують інтерес і увагу до слова, вміння зв'язувати, співвідносити слово з образом, з уявленням, в основі якого лежить образ.
Спільну діяльність дітей у повсякденному житті вихователь організовує так, щоб вони краще могли використовувати мову як засіб спілкування, а також підтримує і розвиває у дітей зростаючу потребу в мовному спілкуванні...
Статті по вихованню | Переглядів: 18172 | Додав: VinDNZ1 | Дата: 29.09.2009 | Коментарі (0)

Широке обговорення в освітянських колах проблем реформування дошкільної освіти, сучасних підходів, закладених у Базовому компоненті та Базовій програмі, викликає жвавий інтерес у батьків.
На запитання, що надходять до редакції та МОН України, відповідають працівники відділу дошкільної, початкової та спеціальної освіти МОН України.
Важливо щоб педагоги, підходячи до впровадження Програми, були готові зійти з консервативної колії, бо як неможливо відкрити старим ключем сучасний замок, так педагогові зі старими поглядами, звичками неможливо відчинити двері в майбутнє...
Статті по вихованню | Переглядів: 10608 | Додав: VinDNZ1 | Дата: 29.09.2009 | Коментарі (0)

На сучасному етапі оновлення освіти, що характеризується акцентуацією на вихованні творчої особистості, забезпеченні життєздатності як головної людської якості, гострої актуальності набуває проблема переорієнтації всіх ланок освіти, починаючи з дошкільної, з нагромадження, розпредмечених ЗУНів на формування компетентності, готовності доцільно застосовувати знання в різних життєвих ситуаціях. Усвідомлюючи необхідність перебудови освітнього процесу, науковці та практики зосереджують увагу на пошуку оптимальних способів навчання та виховання дітей.
Тривала дослідницька робота, аналіз психолого-педагогічних досліджень дав нам змогу дійти певних висновків щодо умов сприяння розвитку творчої особистості та вибору способів здійснення педагогічного супроводу цього процесу...
Статті по вихованню | Переглядів: 13878 | Додав: VinDNZ1 | Дата: 29.09.2009 | Коментарі (1)

Усі розповіді можна умовно поділити на розповіді на наочній і словесній основі, за змістом — на фактичні й творчі.
При складанні фактичної розповіді дитина перш за все спирається на свої сприймання і пам'ять, при придумуванні користується головним чином творчою уявою. Фактичні розповіді можуть супроводжувати сприймання дитини (за спостереженням) або спиратися на її уявлення (по пам'яті). У придуманих розповідях діти використовують свій попередній досвід, але окремі відомості об'єднують новою ситуацією. Це може бути розповідь з реалістичним змістом (розповідь про якийсь випадок з кимось, про уявні дії і вчинки людей, зображених на картині) і казка, де дійовим особам надаються фантастичні якості...
Статті по вихованню | Переглядів: 31672 | Додав: VinDNZ1 | Дата: 29.09.2009 | Коментарі (0)

Меню сайту

Наші фото

Статистика

Copyright ORIGAMI © 2009-2020Хостинг від uCoz