Форма входу
Логін:
Пароль:

Пошук

Консультації
Як проводити дидактичну гру (9449)
Методика навчання дітей описовим розповідям (20329)
Що робити якщо дитина агресивна? (17266)
Програма з розвитку психоемоційної сфери та особистості у дітей дошкільного віку (4-5 років) (8070)
Сучасне заняття: формальні, змістові та структурні ознаки (39376)
Інклюзивна освіта в контексті реалій сьогодення (17743)
Художньо-естетичний розвиток (добірка дидактичних ігор) (32130)
Організація ігрової діяльності в дошкільному навчальному закладі (62078)
Методика проведення бесід з дітьми (43585)
Пошуково-дослідницька діяльність дітей дошкільного віку (92314)

Категорії розділу
Статті по вихованню [53]

Головна

Реєстрація

Вхід
Вітаю Вас Гість | RSS


Слов'яночка


Понеділок, 17.06.2019, 18:10
Головна » Консультації » Статті по вихованню

Методична робота в дошкільному навчальному закладі
1. Навчально-методична база та ефективність її використання під час навчально-виховного процесу.
Адміністрацією та педагогічним колективом ДНЗ № 1 «Слов’яночка» створені належні умови для всебічного повноцінного розвитку, комфортного перебування дітей в дошкільному закладі.
Оформлення групових приміщень, кабінетів, залів є педагогічно доцільним, відповідає естетичним та педагогічним вимогам.
Змістовне та естетичне оформлення групових приміщень, спальних кімнат, роздягалень кожної з 13 груп дитячого садочка відповідає вибраній назві: група № 1 «Дзвіночок», група № 2 «Веселий сонях», група № 3 «Віночок», група № 4 «Ромашка», група № 5 «Бджілка», група № 6 «Калинонька», група № 7 «Джерельце», група № 8 «Сонечко», група № 9 «Веселка», група № 10 «Квіточка», група № 11 «Малятко», група № 12 «Казочка», група № 13 «Сонячна галявина».
 При організації та облаштуванні життєвого простору у групових приміщеннях врахована його величезна значимість для становлення особистості.
Для забезпечення потреби дітей гнучко, варіативно використовувати простір, почуватися володарями ігор та іграшок, виявляти свої інтереси, займатися улюбленими справами, вихователі постійно трансформують оснащення осередків розвитку: ігрові, куточки самостійної художньої діяльності, книги, природи, розвиваючих ігор, мовно-театральні, національні, чергових, тощо. Тематичні куточки оформлено й наповнено матеріалами, посібниками та іграшками так, щоб підказати дітям вид діяльності та способи дій, а у відповідних ігрових зонах – сюжет гри та способів його реалізації. При цьому враховано вимоги відповідності
предметного середовища віковим особливостям вихованців, що дозволяє задовольнити індивідуальні інтереси дітей, зробити навчально-виховний процес диференційованим. Облаштування простору кожної групової кімнати дає можливість вихованцям діяти як невеличкими підгрупами, так й індивідуально.
Для того, щоб розділити групову кімнату на окремі зони, використовуються різні предмети обстановки: невисокі шафи, полички, куби, ширми, спеціально створенні ігрові та сенсорні стінки.
Підбір ігор та іграшок в різних вікових групах відповідає «Типовому переліку», рекомендованому Міністерством освіти і науки України.
Навчально-виховний процес у групах ДНЗ забезпечений необхідним педагогічним обладнанням та дидактичним матеріалом відповідно до вимог програми «Малятко». У кожній віковій групі створено міні-методичний кабінет, де накопичено і систематизовано весь дидактичний, наочний матеріал для організації навчально-виховного процесу з дітьми відповідного дошкільного віку.
Інформація про зміст міні-методичних кабінетів відображена у спеціальних паспортах, де по кожному розділі програми вказані  наявність відповідної методичної літератури, художньої дитячої літератури, дидактичних ігор, демонстраційного і роздаткового матеріалів. В кожній віковій групі розроблені картотеки дидактичних ігор по всіх розділах програми, картотеки рухливих ігор (з урахуванням основного руху).
У кожній групі дошкільного закладу використовують технічні засоби навчання: магнітофон, діапроектор.
Осередком здійснення навчально-виховного процесу та роботи з педагогічними кадрами в дошкільному закладі є методичний кабінет, програмово-методичне забезпечення якого відповідає сучасним вимогам та нормам.
Методичний кабінет забезпечений дитячою та методично літературою відповідно переліку програм та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН України згідно наказу № 1/9-382 від 21.07.2004 р. книжковий фонд бібліотеки поділений на чотири підрозділи: методична література з каталогом по розділах програми; журнали, газети з каталогом статей з актуальних питань дошкільного виховання; дитяча література (збірки казок, твори українських класиків, дитячих поетів і письменників); новинки методичної літератури.
Матеріали, зібрані в методичному кабінеті, систематизовані за розділами програми, розташовані для зручного використання, що відображено у паспорті методичного кабінету ДНЗ № 1. Окремими розділами виділено нормативні, директивні документи, інструктивно-методичні матеріали Міністерства освіти і науки, обласного, міського управління освіти; документація вихователя-методиста; матеріали атестації працівників; співпраця зі школою, родиною, педагогічна пропаганда.
На виконання наказу МОН України від 11.09.2002р. та відповідно до «Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах» методичний кабінет оснащено комп’ютером, відеомагнітофоном, ксероксом, принтером.
Для реалізації одної з основних функцій роботи методичного кабінету – забезпечення комплексного творчого процесу, під час якого здійснюється практичне навчання педагогічних працівників, оволодіння ними ефективними формами і методами роботи з дітьми,  створено каталоги: дитячої художньої літератури, пізнавальної літератури, дидактичних ігор, сюжетно-рольових ігор,
періодичних видань, книга обліку іграшок та посібників, книга отримання та видачі посібників, окремо створено картотеку демонстраційних картин.
У методичному кабінеті зібрано матеріали з досвіду роботи вихователів, муз керівників. Це тези, реферати, підготовлені вихователями для виступів на педрадах, зразки планування, проведення тематичних тижнів та декадників, методичні рекомендації, матеріали діагностичного обстеження відповідності знань дітей програмовим вимогам для здійснення індивідуально та диференційованого підходу до кожного вихованця, конспекти занять, сценарії свят, кращі дитячі роботи.
У методичному кабінеті регулярно організуються виставки, як епізодичні так і постійно діючі: «Новинки методичної літератури», «Готуємось до педагогічної ради», «Вивчаємо педагогічну спадщину», «Готуємось до огляду-конкурсу».
У дошкільному закладі складений графік роботи методичного кабінету,  окремо визначені дні та години для індивідуальних консультацій.
Матеріали методичного кабінету ефективно використовуються педагогами під час навчально-виховного процесу.

2. Науковий рівень методичної роботи.
Зміст методичної роботи в закладі будується на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психоголо-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, інформації про перспективний педагогічний досвід.
Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування  у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Ці домінуючі ідеї викладені у Концепції розвитку дошкільного навчального закладу № 1 «Слов’яночка» на 2008-2013 н.р., обговорюються на педагогічних радах, педагогічних читаннях, під час індивідуальних і групових консультацій, на їх основі здійснюється корекція педагогічного стилю роботи вихователів. Відповідна увага приділяється психологічному аспекту реалізації гуманістичного підходу до розвитку вихованців:
У лютому 2005 року була проведена педагогічна рада: «Орієнтація вихователя на особистість дитини з урахуванням її психологічних та вікових особливостей»;
У січні 2005 року проведена тематична перевірка: «Врахування психологічних особливостей дітей, створення умов для комфортного перебування»;
У 2005 -2006 році було проведено семінар-практикум: «Забезпечення психічного здоров’я дітей»;
У 2006 році було виготовлено посібник на конкурс «Ярмарок фахових сподівань» - «Розвиток емоційної сфери особистості дитини та соціальна адаптація» (упорядник:  вихователі ДНЗ № 1 Паламарчук С.О., Олійник Т.М.)
У вересні 2008 року проведено теоретичний семінар у вигляді «круглого столу»
«Орієнтир-особистість» (перехід до особистісно-орієнтованої системи).
У координації методичної роботи закладу активну участь бере творча група, яка відповідно до річного плану працює над вивченням інноваційних технологій, опрацюванням актуальних для дошкільного закладу питань та впровадженням їх в практику роботи з дітьми:
У 2004-2005, 2005-2006 н.р. творча група працювала над проблемою «Пошук нетрадиційних форм, методів у роботі з дітьми»;
У 2006-2007, 2007-2008 н.р. – над проблемою: «Екологічна стежина в дошкільному навчальному закладі»;
У 2008-2008 н.р. – «Театралізовані ігри як засіб розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку».

3. Різноманітність форм, зміст та дієвість методичної роботи.
Перевіркою встановлено, що методична робота в дошкільному закладі відповідає структурі методичної роботи і вимогам МОН України про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами.
В роботі педколективу впроваджуються масові (педради, педагогічні читання, семінари, методоб’єднання), групові (семінари-практикуми, творчі, ініціативні групи) та індивідуальні (стажування, самоосвіта. До курсові та після курсові завдання) форми методичної роботи.
В дошкільному закладі створені належні умови для підвищення професійного рівня та формування інноваційної компетентності педагогів. Вдало поєднанні колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи сприяють ефективному росту фахової майстерності педагогів.
Адміністрація дошкільного закладу здійснює планування на п’ять років курсової перепідготовки педагогів. Особлива увага приділяється визначенню тем до курсового та після курсового завдання. Практикуються звіти вихователів про проходження курсової перепідготовки на педгодинах.
Тематика самоосвіти педагогів глибоко продумується і визначається самими вихователями з урахуванням потреб навчально-виховного процесу (через анкетування): «Експериментування – крок до творчого пізнання таємниць рідної природи», «Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості дошкільника в сім’ї», «Педагогічні передмови виховання самостійності засобами сюжетно-рольових ігор дошкільників», «Інтеграція і моделювання у навчально-виховному процесі дошкільної установи», «Творче музикування. Використання саморобних інструментів у музичній діяльності дітей за принципами педагогіки Карла Орфа».
Належна увага приділяється роботі з молодими вихователями. У дошкільному закладі працюють 4 молодих спеціаліста і один стажер. З вересня 2008 року розпочала роботу Школа молодого вихователя ДНЗ «Слов’яночка», до плану роботи якої входять різноманітні форми методичної роботи: аналіз планів, консультації, методичні рекомендації, методичний тренінг, анкетування, бліц-інтерв’ю, відвідування та перегляд занять, робота з документацією). За кожним з молодих вихователів закріплено досвідченого педагога-наставника.
Широко використовуються традиційні інтерактивні форми методичної роботи, особливо під час проведення педагогічних рад, загальних та групових батьківський зборів: проблемний стіл, методичні посиденьки, методичний ринг, диспути, дискусії, «мозковий штурм»): у поточному навчальному році
педагогічна рада «Всебічний розвиток дитини  дошкільного віку та формування мовленнєвої компетентності» проведена у формі захисту інновацій (листопад 2008);
у лютому 2009 року планується проведення педагогічної ради «Активізація пізнавальної діяльності дошкільників в процесі ознайомлення з природою» у формі «мозкового штурму»;
у квітні 2009 року планується проведення педагогічної ради: «Театралізовані ігри як засіб розвитку творчих здібностей дошкільнят» у формі позиційної дискусії.
Однією з масових форм методичної роботи в закладі є організація виставок, як тимчасових так і постійно діючих. Це виставки дитячої творчості, спільних робіт дітей з батьками, виставки поробок «Майстерня чарівниці природи», «Кожен батько – чарівник» - виставка іграшок-саморобок з покидькового матеріалу; спеціальні виставки по тематиці педагогічних рад: виставка посібників з розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку, виставка атрибутів до організації театральних ігор, що використовуються  в дошкільному закладі.
Організація методичної роботи з педагогічними кадрами носить діагностично-прогностичний характер, базується на глибокому аналізі роботи при проведенні навчально-виховного процесу. Діагностування педагогів проводиться систематично за допомогою анкет, діагностичних карт, картосхем морально-педагогічного клімату в колективі. Цьому питанню постійно приділяється велика увага, що дозволяє вчасно коректувати і надавати методичну допомогу у розв’язанні проблемних завдань і визначенні її форм.
ДНЗ № 1 «Слов’яночка» є базовим закладом навчання студентів Вінницького педагогічного коледжу.

4. Вивчення, узагальнення та впровадження позитивного педагогічного досвіду.
За останні 5 років в дошкільному закладі не планувалось вивчення позитивного досвіду педагогічних працівників.

5. Впровадження наукових досягнень, освітніх технологій, концепцій в практику роботи з дітьми.
Один з головних аспектів методичної роботи дошкільного закладу спрямований на вивчення та впровадження в практику роботи медпрацівників теорії і методики навчання і виховання, українознавства, родинної та етнопедагогіки, досягнень сучасної педагогічної науки, оволодіння сучасною методологією, збагачення досвіду педагогів новими прогресивними методами і способами навчання і виховання, впровадження новітніх теоретичних розробок, позитивного досвіду, сучасних педагогічних технологій.
За останніх 5 років педагогічним колективом впроваджено в навчально-виховний процес методику Емілії Шийко (вихователі Паламарчук С.О.,  Малигіна Л.О., Крисюк І.І.),  «Навчання творчому розповіданню та керованої уяви за методами ТРВЗ» Т.А.Сидоренко (вихователі Без коровайна Л.І., Кравець Т.П.), «Розвиток мовлення дітей засобами художнього слова» Н.Гавриш  (вихователі Лісова І.М., Білокурська Л.О.). В поточному навчальному році вихователі Коваль ІГ.І., Кравець Т.П. працюють за методикою Л.Б.Фесюкової «Виховання казкою», вихователь Лукіянчук Н.В. вивчає методику Л.Шелестової «Розвивальне читання»,
Вихователь Курдеша Н.П. вивчає методику А.Шептифрац «В світі гри та фантазії», вихователь Ткачук С.В. вивчає методику Н.Гавриш «Розвиток мовлення дітей засобами художнього слова». Напрацьовані теоретичні та дидактичні матеріали зібрані в міні-метод.кабінетах вихователів.
Впровадження інноваційних технологій не лише допомагає дітям в оволодінні знаннями, але й розвиває особисті задатки, креативне мислення, що в цілому сприяє підвищенню рівня навчально-виховної роботи в закладі.
В методичному кабінеті дошкільного закладу в наявності теоретичний та практичний матеріал з даних методик:  « У світі гри та фантазії» (ТРВЗ), Н.Гавриш «Розвиток мовлення дітей засобами художнього слова», З Плохій «Пошуково-дослідницька діяльність дошкільників», М.О.Зайцев «Навчання читання дітей з 2-х років»,  Л.Б.Фесюкова «Виховання казкою», Т.А.Сидорчук «Навчання творчому мисленню та керованої уяви за методами ТРВЗ», Н.Банлаєва «Розвиток логіко-математичних здібностей у дошкільників», Е.Шийко «Розвиток пізнавальної сфери дитини на третьому році життя», Б.Н.Нікітін «Розвиток творчих здібностей», Н.Харченко «Формування навичок міркування», «Розвиток пам’яті і творчого мислення за методикою «Школи Ейдетики», М.Монтессорі «Метод наукової педагогіки».
В методичному кабінеті створено «Банк даних» інноваційних технологій, які запроваджуються в практику роботи, розроблені картки інновацій та нововведень з визначенням проблеми, цілей нововведення, прогнозованих результатів.
В поточному навчальному році методичним кабінетом було придбано велику добірку методичних розробок і матеріалів по методиці Л.Б.Фесюкової та введення в практику роботи дошкільного закладу Програми розвитку та виховання дитини раннього віку «Зернятко».

5. Власний доробок методиста (методичні розробки, рекомендації, пам’ятки тощо).
Новицька Т.С. на посаді вихователя-методиста в ДНЗ № 1 працює з 12.12.2007 року.
Вихователь-методист Новицька Т.С. розробила на допомогу в роботі вихователям:
- тематичну папку «На допомогу молодому вихователю»:
- методичні рекомендації по організації фізично-оздоровчої роботи в дошкільному закладі;
- методичні рекомендації «Особливості застосування рухливих ігор у педагогічному процесі»;
- консультація для вихователів «Умови забезпечення оптимального рівня рухової активності дітей на заняттях з фізичної культури»;
- підбірка методичних матеріалів по розвитку мовлення дошкільків: «Методичні поради по формуванню мовленнєвої компетентності дошкільників», «Нестандартні прийоми розвитку мовлення», «Методика проведення бесід з дітьми»,  «Методика навчання дітей описовим розповідям», «Методика використання казок в роботі з дітьми», «Розмова вихователя з дітьми»;
- методичні рекомендації «Організація ігрового простору в ДНЗ»;
- консультація для вихователів «Гра, як фактор організації дитячого колективу (види ігор, їх місце в житті дитини);
- цикл консультацій для батьків вихованців;
- каталог літератури по роботі з батьками;
- картотека періодичних видань.
Відповідно до Інструкції ведення документації в дошкільному закладі  усі документи вихователем-методистом ведуться згідно з посадовими обов’язками, зберігаються в установленому місці, ведуться чітко, охайно, систематично.
У методичному кабінеті в достатній кількості накопичений матеріал для проведення діагностики педагогічних кадрів, особливо молодих спеціалістів, що дає можливість своєчасного виявлення розриву між рівнем компетентності педагогів та вимогами до їх професійної діяльності на рівні встановлених державних стандартів.

6. Зміст та ефективність роботи педкабінету.
Педагогічний кабінет закладу є центром методичної роботи, здійснює навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу.
Оформлення та оснащення педагогічного кабінету відповідає сучасним вимогам.
В наявності нормативно-правові та інструктивно-законодавчі, концептуальні, урядові документи, наукова література, всі періодичні видання з дошкільної освіти: - Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»;
- Конвенція про права дитини;
- Інструкція «Про ділову документаціяю в дошкільних закладах»;
- Типове положення «Про атестацію педагогічних працівників України»;
- Положення «Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності»;
- Концепція громадського виховання особистості в умовах розвитку    української державності;
- Інструктивно-методичний лист «Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі»;
- Інструктивно-методичний лист «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах»;
- Інструктивно-методичний лист «Рекомендації щодо календарно-тематичного планування навчально-виховного процесу в ДНЗ»;
- Концепція екологічної освіти України;
- Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах, тощо.
В достатній кількості навчально-наочних посібників, ТЗН тощо. На виконання наказу МОН України від 11.09.2002р. та відповідно до «Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах» методичний кабінет оснащено комп’ютером, відеомагнітофоном, ксероксом, принтером.
Насиченість та змістовність матеріалів методичного кабінету дає можливість ефективно проводити інформаційно-довідкову роботу, педколективу самостійно підвищувати й удосконалювати фахову майстерність шляхом впровадження в практику роботи досягнення науки, ППД, новітніх педагогічних технологій.
Складовою діяльності педкабінету е методичний куточок, до якого входять: - Інформація про річні завдання, шляхи їх вирішення;
- Інформація про семінари-практикуми, плани роботи творчої групи;
- План роботи закладу на поточний місяць, де вміщено інформацію про проведення методичних заходів в закладі, місті;
- Атестаційний куточок;
- Стенд «Готуємось до педради».
Відповідно до вимог оформлені довідки та накази по тематичних перевірках, матеріали семінарів-практикумів, тематичних декадників, тижневиків, що проводилися.
Методична література ( в достатній кількості) зберігається у шафах за розділами програми. Так само в пронумерованих папках зберігаються розробки занять, свят, розваг та інших видів діяльності дошкільників. Матеріали на запити сьогодення зберігаються у пронумерованих папках і висвітлюються у експозиціях спеціально облаштованих тематичних виставок.
Невід’ємною складовою роботи кабінету є ведення та постійне поповнення змісту паспорта методичного кабінету ( по розділах програми), що дозволяє педагогам витрачати менше часу на пошуки відповідних матеріалів для занять.
Зібрано велику кількість матеріалів для роботи з батьками: методичні рекомендації, зразки папок-пересувок, тематика консультацій та бесід, рекомендації  щодо проведення інтерактивних форм роботи з батьками.
З метою вивчення , узагальнення і розповсюдження позитивного батьківського досвіду у дошкільному закладі створено фонд батьківських педагогічних надбань: - досвід сімей Маші П’ясти, Коваленко Еліни, Загалило Жені, Гавриш Каріни, Данилевич Насті, Нікончук Олександри, Загайкевич Олі.
Належна увага приділяється наступності в роботі школи і дитячого садка.
В методичному кабінеті достатня кількість матеріалів та методик обстеження дітей різних вікових груп, завдання на виявлення рівня пізнавальної активності вихованців, які вихователі широко використовують для проведення діагностики та планування корекційної роботи з дітьми.

7. Ведення педагогічної документації дошкільного закладу.
У дошкільному навчальному закладі № 1 «Слов’яночка» документація ведеться відповідно до «Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах», затвердженою Наказом Міністерства освіти № 32 від 30.01.1998 р.
Усі документи зберігаються в певному місці, ведуться чітко, охайно, державною мовою, з дотриманням єдиних вимог до форм і стилю їх оформлення, за кожним з них закріплена відповідальна особа.
В методичному кабінеті в наявності вся необхідна документація, зокрема:
- річний план роботи;
- місячні плани, що забезпечують виконання річного;
- діловий щоденник аналізу освітньо-виховного процесу, за результатами вивчення навчально-виховного процесу робляться висновки, пропозиції;
- діагностичні карти роботи педагогічних працівників та професіограми, які складаються на основі висновків про роботу із врахуванням самооцінки медпрацівників;
- сітка охоплення медпрацівників різними формами роботи;
- перспективні та поточні плани курсової перепідготовки та атестації медпрацівників;
- плани семінарів, семінарів-практикумів, творчих груп, гурткової роботи, розклад занять тощо;
- довідки по тематичних та фронтальних перевірках;
- картотека методичної, художньої дитячої літератури, періодичних видань, дидактичні ігри з різних розділів програми для всіх вікових груп;
- книга обліку посібників, ігрового, дидактичного обладнання;
- дані про кадри, курсову перепідготовку, роботу з молодими спеціалістами.
Вся ділова документація зберігається у спеціально обладнаних шафах, сейфі.
Адміністрація дошкільного закладу № 1 приділяє велику увагу контролю за станом ведення ділової документації, у структурі внутрішнього контролю відображені питання перевірки стану ділової документації, наслідки якої відбито в довідках і наказах.
Ці питання циклічні, повторюються періодично протягом усього навчального року.
У дошкільному закладі діловодство веде  вихователь-методист Новицька Т.С., є секретар педагогічної ради, атестаційної комісії, загальних зборів трудового колективу.

8. Забезпечення системи та змісту в здійсненні навчально-виховного процесу (планування, комплексна реалізація програмових завдань, актуальність, ефективність застосування методів та прийомів).
Зміст навчально-виховного процесу в дошкільному закладі № 1 визначено Базовим компонентом дошкільної освіти, Концепцією розвитку дошкільного навчального закладу № 1 «Слов’яночка» на 2008 – 2013 р.р. відповідно до програми «Малятко».
Річний план роботи дошкільного закладу складено на основі глибокого аналізу, зробленого за минулий рік; комплексного вивчення результатів, здобутків, педагогічних знахідок. До річного планування залучаються всі працівники закладу, враховуючи їхню кваліфікацію, творчі здібності, можливості, їхні запити, побажання, зауваження. Щорічно у травні місяці проводиться анкетування педагогічних працівників щодо планування роботи ДНЗ «Аналіз, завдання, перспективи». Види і форми планування освітнього процесу в закладі обговорюються та схвалюються педрадою на початку навчального року.
Педагоги дошкільного закладу практикують поточну форму планування; педагогічною радою затверджено календарний вид та текстова форма планування за основними режимними моментами першої і другої половини дня та розгорнута текстова форма планування за основними режимними моментами для вихователів-стажерів та молодих вихователів. При плануванні керуються принципом актуальності, науковості, наступності, перспективності, системності, які забезпечують відповідність змісту планів досягненням психолого-педагогічної науки та позитивного педагогічного досвіду, орієнтацію змісту плану на потреби сьогодення та забезпечення якості розвитку, вихованості та навченості у дітей. Принцип цілісності та логічності допомагає вихователям вести планування з урахуванням між предметних та інтегративних зв’язків, взаємопроникнення й логічного підпорядкування всіх складових плану.
У навчально-виховному процесі педагогами використовуються наступні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття ), самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька, індивідуальна робота по всіх розділах програми, спостереження, екскурсії, свята та розваги, гуртки тощо). В залежності від віку дітей, педагогічної мети вони проводяться фронтально, підгрупами чи індивідуально.
Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми педагоги проводять тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні, сюжетно-динамічні заняття в залежності від розділу програми, обраного напрямку, що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей.
Організована навчальна діяльність планується в першу половину дня.
Розклад занять складено з урахуванням домінуючого навантаження на дитину (психічного, фізичного, емоційного), передбачено раціональність чергування видів діяльності, зокрема: розумової, рухової та практично-прикладної, місце проведення занять.
Вихователі середніх груп № 2 Чебан Г.А., Крисіна Т.В. та № 3 Коваль Г.І., Старовєрова О.О. використовують  тематичне планування відповідно методики Л.Б.Фесюкової «Виховання казкою».
При організації навчально-виховного процесу вихователі використовують велику кількість ілюстративного наочного матеріалу (картини, таблиці, діапозитиви), розвиваючих та дидактичних ігор, задіюють можливості розвивального предметного середовища групових приміщень.
Аналіз роботи вихователів та діяльності дітей свідчать про те, що більшість вихователів дошкільного закладу (зокрема Паламарчук С.О., Коваль Г.І., Старовєрова О.О., Чебан Г.А., Крисіна Т.В., Бурянна Л.П., Кондратюк Т.Ю., Безкоровайна Л.І., Лук’янчук Н.В., Крисюк І.І., Малигіна Л.О., Білокурська Л.О.) володіють ефективними засобами впливу на дітей, забезпечують розвивальний характер навчання, високий рівень розумової активності дітей, формування стійких навичок, умінь і знань.
Діти під час занять розкуті, емоційні, сприймають і вирішують різноманітні пізнавальні та проблемні завдання, активно відповідають на запитання, можуть самостійно робити висновки та узагальнення, висловлюють свої судження.
Категорія: Статті по вихованню | Додав: VinDNZ1 (29.09.2009)
Переглядів: 112260 | Теги: Слов'яночка, виховання | Рейтинг: 3.8/122
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Меню сайту

Наші фото

Статистика

Copyright ORIGAMI © 2009-2019Хостинг від uCoz