Форма входу
Логін:
Пароль:

Пошук

Консультації
Художньо-естетичний розвиток (добірка дидактичних ігор) (32130)
Якщо батьки розлучилися... Криза втрати (5148)
Табу чи відверта розмова? Про статеве виховання дошкільнят (12856)
Сучасне заняття: формальні, змістові та структурні ознаки (39376)
Що таке обдарованість? (9332)
Організація ігрової діяльності в дошкільному навчальному закладі (62078)
Типи обдарованості, їх характеристика за Де Хааком та Кафом. (5836)
Що робити якщо дитина агресивна? (17266)
Методика проведення бесід з дітьми (43585)
Наріжний камінь особистісно орієнтованої моделі (7814)

Категорії розділу
Статті по вихованню [53]

Головна

Реєстрація

Вхід
Вітаю Вас Гість | RSS


Слов'яночка


Понеділок, 17.06.2019, 18:16
Головна » Консультації » Статті по вихованню

Особистість
Широке обговорення в освітянських колах проблем реформування дошкільної освіти, сучасних підходів, закладених у Базовому компоненті та Базовій програмі, викликає жвавий інтерес у батьків.
На запитання, що надходять до редакції та МОН України, відповідають працівники відділу дошкільної, початкової та спеціальної освіти МОН України.
Важливо щоб педагоги, підходячи до впровадження Програми, були готові зійти з консервативної колії, бо як неможливо відкрити старим ключем сучасний замок, так педагогові зі старими поглядами, звичками неможливо відчинити двері в майбутнє. Основною турботою педагога має стати не те, скільки знань та вмінь набув вихованець, а те, наскільки були враховані та задіяні індивідуальні особливості дитини.

Що таке індивідуальний підхід до дитини?
Індивідуальність — особистість у своїй неповторності, своєрідності, унікальності, тож виникає необхідність орієнтуватися на кожну дитину, враховувати її темперамент, характер, здібності тощо. Отже, реалізувати індивідуальній підхід означає ставитися до кожної дитини як до своєрідної, неповторної особистості, усвідомлюючи: кожна дитина не краща і не гірша за іншу. Діти просто різні.
У Програмі закладено компетентнісний підхід. Що це означає? Термін "життєва компетентність" сьогодні стає дедалі вживанішим.
Оскільки це поняття є суттю особистісно орієнтованої моделі освіти, воно проходить червоною лінією у Програмі.
Компетентність — це обізнаність, уміння, вправність у певному колі питань, тобто йдеться про обізнаність дитини в усіх сферах життя, ціннісні ставлення дошкільника до себе, людей, довкілля, речей тощо. Програма саме й відкриває дитині світ в єдності чотирьох сфер — природи, культури, людей, власного Я.
Показниками життєвої компетентності є насамперед активність дитини в ігровій, предметно-практичній діяльності, спілкуванні, сформованість у неї базових якостей особистості. Життєво компетентна дитина адекватно поводиться в різноманітних ситуаціях, є в них активним суб'єктом, проявляє власне Я. Вона знає, може, хоче й адекватно діє відповідно до обставин.
"Те, чого дитина не набула в ранньому дитинстві, залишається прогалиною в наступні періоди, а подекуди й на все життя", — писав один із фундаторів теоретичних досліджень раннього дитинства М. Щелованов.
Сьогодні багато говорять про розвивальне середовище. Яким воно бачиться в новій Програмі?
Завважте, це слово має спільний корінь зі словом "серед", Воно вказує на зв'язок Я і того, що поруч зі мною, навколо, вище, попереду тощо. По суті, йдеться про простір, в якому перебуває, живе, діє, радіє, сміється дитина. Тобто розвивальне середовище — це єдність соціальних і предметних засобів збагачення різноманітної діяльності дитини.
Чи передбачено новою Програмою фізичний розвиток дошкільника і як він має впливати на розвиток особистості дитини?
Головна мета дошкільної освіти на сучасному етапі — розвиток дитини як особистості, що передбачає турботу про її здоров'я, духовне й соціальне благополуччя тощо.
Турбота про фізичне здоров'я дитини завжди була й лишається одним із головних завдань педагогічної роботи. Сьогодні переважна більшість дошкільнят потерпає через дефіцит руху, недостатню загартованість, низьку витривалість. Тож у Програмі головну увагу приділено збереженню та розвитку здорового способу життя дошкільників, створенню умов, які запобігають дії шкідливих чинників. Оскільки фізичне здоров'я нерозривно пов'язане з психічним, соціальним та духовним, його збереження та зміцнення можливе лише за умови поєднання медичних засобів, оптимальної системи педагогічних впливів, координації дій медичного персоналу, вихователів, батьків, психологічної служби. Так, позитивним зрушенням є об'єднання зусиль батьків та педагогів щодо організації таких форм роботи, як батьківський всеобуч, школа молодої родини, свідоме батьківство тощо.

Яким чином розвиватимуться творчі здібності дошкільника?
Нині є реальністю різноманітність дошкільних закладів з варіативними підходами до змісту та методів виховання, роботи з батьками, громадськістю тощо. На сьогодні батьки мають змогу обирати для дітей дошкільні навчальні заклади (групи) творчо-розвивального характеру. Серед них найпоширенішими є логіко-математичні, естетичні, гуманітарні, фізкультурно-оздоровчі та інші. Нова Програма не тільки посилює ці аспекти, а й передбачає розвиток природних задатків дитини. Вперше в ній уміщено матеріали "Дошкільник і комп'ютер" та "Навчання дошкільника іноземних мов".

Як Програма узгоджена із новітніми тенденціями у початковій школі?
Яким чином здійснюватиметься наступність дошкільної та початкової освіти?
Базова програма орієнтує педагогів на перехід від декларування переваг особистісної моделі до її реального впровадження, від налаштованості на майбутнє (підготовки до школи) — до турботи про повноцінне проживання дитиною сьогодення, від урочної форми організації життєдіяльності дошкільника — до організації змістовного, насиченого дитячого існування, від практики покрокового оцінювання та порівняння дитини з однолітками — до оволодіння наукою та мистецтвом терплячого спостереження за роботою особистісного зростання дитини, до порівняння її лише із самою собою. При цьому варто пам'ятати: самих по собі знань дитини про різні сторони життя — замало, життєва компетентність дошкільника передбачає не лише знання, а й уміння позитивно ставитися, адекватно діяти.
Програмою передбачено формування шкільної зрілості:
а) розумової зрілості, показником якої є диференційоване сприймання, довільна увага, елементарні форми аналітичного мислення; знання про природу, культуру, людей, самого себе; здатність висловлювати елементарні судження, обґрунтовувати свої думки;
б) соціальної зрілості, пов'язаної з умінням спілкуватися з дорослими та однолітками, ініціювати контакти, налагоджувати спільну взаємодію, домовлятися, узгоджувати свої дії з партнерами, допомагати іншим людям, мобілізовуватися на долання труднощів, виявляти
відповідальність, виробляти самооцінні судження, поважати себе та інших;
в) емоційної зрілості, яка виявляється в певній емоційній стабільності дитини, її здатності
адекватно реагувати на ситуації та події, орієнтуватися в настроях та станах людей, що навколо, брати їх до уваги, контролювати та регулювати свою емоційну поведінку, утримуватися від імпульсивних проявів.

Чи розрахована Програма на батьків, гувернерів тощо?
Структура Базової програми "Я у Світі" включає пояснювальну записку, стратегічну та практичну частини. Чіткість побудови змісту Програми, відкритий характер цього документа дасть змогу не тільки педагогічним працівникам, а й батькам та іншим особам, які займаються вихованням та навчанням дітей, орієнтуватися в освітніх цілях та завданнях, пріоритетах і світових тенденціях.
Програма розрахована не лише на роботу за нею в дошкільних навчальних закладах. Її можуть використовувати й педагоги, які працюють з дошкільниками в умовах загальноосвітніх навчальних закладів, а також особи, запрошені для роботи в сімейних міні-садках та виховання дітей у родинах.

Чи пройшла ця Програма апробацію?
Апробація Програми проводилася відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Про проведення апробації Базової програми розвитку дітей дошкільного віку" від 01.04.2004 р. упродовж 2004-2006 навчальних років у 27 дошкільних навчальних закладах різних регіонів України, а саме — в Донецькій, Рівненській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській областях та в містах Києві й Севастополі. До апробації було залучено понад 3,6 тис. дітей дошкільного віку та 430 педагогів, її хід перебував під контролем Міністерства освіти і науки України, обласних та міських управлінь освіти і науки, інститутів післядипломної педагогічної освіти, а проміжні результати систематично розглядалися на всеукраїнських нарадах. Учасники апробації мали реальну можливість впливати на зміст, структуру нової Програми. Вони обмінювалися досвідом роботи, ділилися враженнями та висловлювали конкретні зауваження, пропозиції авторському колективові на науково-практичних конференціях, навчально-методичних семінарах, тренінгах, методичних об'єднаннях для педагогів і працівників методичних служб на місцях.
Аналіз даних на початку і в кінці апробації Базової програми свідчить про те, що її впровадження забезпечує оптимальні темпи та збалансованість розвитку дошкільників на різних вікових етапах, активізує процес формування їхньої життєвої компетентності. Особливо помітні позитивні зрушення відбулися в соціально-моральному розвитку, проявах емоційної чутливості, ціннісної зорієнтованості, творчої, комунікативної, пізнавальної, рухової активності дітей у всіх сферах життєдіяльності, в таких базових якостях особистості, як самостійність, працелюбність, людяність, відповідальність. Набули більш зрілих форм провідні види діяльності дошкільників. Зв'язок навчально-виховного процесу з реаліями сучасного життя позитивно позначився на розвитку дитячих інтересів, нахилів, практичних умінь та навичок, розширилося уявлення дітей про власне Я.
Робота педагогів за Базовою програмою сприятиме зростанню їхнього особистісного та професійного рівнів, згуртованості колективу однодумців, створенню позитивного психологічного клімату для самореалізації. В ході апробації Базової програми в педагогічних колективах розроблено плани підвищення фахового рівня вихователів, систему перспективного, календарного планування, форми сучасної організації життєдіяльності дошкільників, методики проведення різних організаційних форм роботи і здійснення моніторингу розвитку дітей за сферами їхньої життєдіяльності, а також дидактичний та ігровий матеріал тощо.
Учасники апробації позитивно оцінили нову Базову програму як таку, що стоїть на захисті психічного й фізичного здоров'я дитини, розвитку й виховання життєздатної особистості, та визнали в цілому задовільними результати апробації.
Маємо відзначити, що це перша програма, яка проходила апробацію. До того програми створювалися та впроваджувалися без обговорення освітянською громадськістю. Апробація Базової програми відбувалася з широким залученням батьків вихованців експериментальних дитсадків, яким роз'яснювалися її новизна, відмінності від попередніх програм навчання та виховання в дошкільному закладі тощо.
Учасники апробації схвалили основні концептуальні засади нової Програми, її спрямованість на різнобічний та збалансований розвиток дошкільника (фізичний, соціально-моральний, емоційний, пізнавальний, мовленнєвий, художньо-естетичний, креативний). Як позитив відзначено її структуру, що побудована за сферами життєдіяльності та лініями розвитку дитини. Така структура не є типовою для вітчизняних програм виховання та навчання дошкільнят, хоча й не нова в педагогічній науці, оскільки такий підхід уже застосовували розробники в інших програмах.

Скачати повну статтю в файлі Word можна в Архіві статей.

Категорія: Статті по вихованню | Додав: VinDNZ1 (29.09.2009)
Переглядів: 10310 | Теги: консультації, діти, виховання, Особистість | Рейтинг: 3.8/11
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Меню сайту

Наші фото

Статистика

Copyright ORIGAMI © 2009-2019Хостинг від uCoz